Fotografierna

FRIHET & SANNING

Fotografierna

Bilder från resväskan

I utställningen ingår ett större antal fotografier. De bilder som hör till resväskan samlas här i fyra fotogallerier. Klicka på bilderna så kommer de upp i större storlek. – EN FULLSTÄNDIG LISTA över det digitaliserade materialet som ingår i utställningen FRIHET & SANNING når du här.

Anna Greta Wide

Konfirmation och skolår

Familjen

Åren som lärare

Fotografier från Anna Greta Wides resväska.

UTSTÄLLNINGENS ENTRÉ
RESVÄSKANS SKATTER
EN GUIDE: LIVET & DIKTEN
DE FÖRSTA ÅREN: 1920–1944
DE TYSTA ÅREN: 1945–1954
ÅTERKOMSTEN: 1955–1956
DE SISTA ÅREN: 1957–1965
EN DIKT BLIR TILL
FOTOGRAFIERNA
TECKNINGARNA
HÖJDPUNKTER
SAMLINGARNA
WIDES RÖST


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen producerades för Litteraturbanken under 2020 av Dick Claésson. Alla dikter och citat ur Anna Greta Wides texter samt fotografier och manuskript ur samlingarna återges med tillstånd från rättighetshavaren. Radioprogrammen med Anna Greta Wide publiceras med tillstånd från Sveriges Radio. – Där inget annat anges är alla texter skrivna av Dick Claésson.


Till utställningen hör också en antologi med fyrtiofem tidigare opublicerade dikter – fritt nerladdningsbar. Klicka på bilden så laddas boken ner.