Wides röst

FRIHET & SANNING

Anna Greta Wides röst

Radioprogram och uppläsningar

Anna Greta Wide framträdde inte gärna inför publik. Men ensam i en radiostudio med en mikrofon var det en helt annan sak – då fungerade det bättre. Här nedan återges Wides sextiofyra diktinläsningar från sju olika radioprogram mellan åren 1947 och 1964, samt från en inspelad diktuppläsning på Göteborgs universitetsbibliotek 1962.

Anna Greta Wide (1942). Detalj av polyfoto inför det första officiella författarporträttet.

1947. Litteratörer i isolering

Den första bevarade inspelningen av Anna Greta Wides röst är från en presentation av Göteborgs författarsällskap (i vars styrelse Wide var suppleant). I ett brev till sin väninna Solveig Nilsson skriver Wide den 15 maj: ”Eva Neander är i Lysekil men kommer kanske hit till lördag, då vi ska ha en vårfest på Författarsällskapet. Dom ska göra ett radioreportage av kvällen, och jag har lovat bidra med lite uppläsning. Men idag är jag hes som en korp, så man får väl se om jag kan gå dit över huvud taget.” Rösten hämtade sig uppenbarligen, men tiden har satt sina spår på inspelningen. Den korta, kärnfulla introduktionen är oanfrätt – men Wides egen korta läsning, av dikten ”Mozart”, är tyvärr ansatt av ett återkommande missljud från bandet.

Dikten hade tryckts i Götheborgske Spionen i oktober 1945, men har annars förblivit otryckt.

”Till dig och ditt fattiga arbetsrum
kom Ariel smygande, andaktsstum.

Du satt i ett hörn vid ett nött klaver
och spelade något du nyss skrev ner.

Med vingarna fällda kom Ariel fram
och lyssnade stilla och allvarsam.

Och herren till solsken och virvelvind
stod yr och förlamad och klarhetsblind.

Han viskade: ”Så fick jag se i dag
en man som är Ariel mer än jag.

Du sällsamme man, jag är inte värd
att följa din svindlande skönhetsfärd.

Men kanske jag kan – om jag lägger mig vinn …”
Så lade han salig sin kind mot din.”

Programmet publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.

Anna Greta Wide (cirka 1945). Foto: familjen.

1947. Fyrtiotalister

Det finns två radioprogram från 1947 med Anna Greta Wide. Här, i ett program som sändes den 30 december 1947 – Fyrtiotalister. Unga författare läser tryckt och otryckt – får Wide mer utrymme än i programmet ett knappt halvår tidigare, och läser fyra dikter efter en mycket kort och anspråkslös introduktion: ”Dörren”, ”Du som en gång fick blomma”, ”Att möta en annan människa så” och ”Till klarheten”. (”Att möta en annan människa så” förblev opublicerad under Wides livstid.) De tre som förutom Wide fick plats i programmet var Werner Aspenström, Bengt Anderberg och Erland Josephson. Begreppet 40-talist var uppenbarligen här mer av en tidsmarkör än en samlande beteckning för en viss stil eller estetik.

Programmet publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.

Anna Greta Wide med sin mamma, Annie Wide (cirka 1945). Foto: familjen.

1955. Lyriskt forum

Den 28 december presenterade Staffan Larsson nya diktsamlingar av Ingrid Arvidsson, Britt G. Hallqvist och Anna Greta Wide i det under många år förekommande radioprogrammet Lyriskt forum. Wide läste dikter ur sin tredje diktsamling, Dikter i juli, som hade kommit ut samma år.

Programmet publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.

Anna Greta Wide med föräldrarna (cirka 1960). Foto: familjen.

1957. Ett mysterium

De sex diktinläsningar som följer är något av ett mysterium. De är hämtade från ett privat kassettband, sannolikt avspelat från ett äldre magnetband – eller inspelat direkt från en återutsändning i radio – någon gång i skiftet mellan 1970-tal och 1980-tal. Någon inspelning som svarar mot den här finns inte bevarad i Sveriges Radios arkiv, men att det är SR som är ursprunget för utsändningen är högst sannolikt. Och det enda radioprogram som är rimligt att det motsvarar är Lyriskt forum i februari 1957. Inte heller detta program är bevarat i Sveriges Radios arkiv, och med tanke på de dikter som Wide läser (som omfattar tre dikter ur det som ska bli Kyrie tre år senare men också dikter ur Broar, Nattmusik och Orgelpunkt) är det sannolikt att det är just detta program som räddats ur glömskan. Alla dikterna är, som Wide själv påpekar, starkt förknippade med musik. Om det är Lyriskt forum så var det i ett sammanhang där Björn Julén presenterade nya diktsamlingar av Harald Forss, Göran Printz-Påhlson och Wide. (Och om det inte är Lyriskt forum från 1957, och någon vet mer, så är vi tacksamma för ett brev i frågan.)

Ett stort tack till Gunnel Hedberg för inspelningen! Programmet publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.

1960. Lyriskt forum

Den 16 oktober läste Anna Greta Wide återigen dikter i Lyriskt forum. Nu var det Göran O. Eriksson som höll i programmet, och Wides nya diktsamling som just kommit ut i bokhandeln – Kyrie – presenterades tillsammans med diktsamlingar av Petter Bergman och Sandro Key-Åberg.

Programmet publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.

Anna Greta Wide (cirka 1960). Foto: Hans Agar.

1962. Göteborgs universitetsbibliotek

Det är Erik Mestertons förtjänst att vi har en offentlig uppläsning bevarad med Anna Greta Wide. Den 10 november 1962 läste Wide en hel avdelning ur Kyrie vid ett arrangemang på Göteborgs universitetsbibliotek. Mestertons arbete med diktarröster var medvetet och konsekvent: de inspelade författarna blev många under åren.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, den 29 januari 1965. På bilden syns Erik Mesterton (1903–2004).

Uppläsningen från 1962 hör till det ovanliga. När Wide i oktober 1961 fick en fråga från en före detta elev, Gunnel Hedberg, om att medverka vid en uppläsning, svarade Wide vänligt men tydligt avvisande: ”Jag kan inte läsa upp egna saker (jo, i radio någon gång går det, men då är man ensam med mikrofonen – det är det som är knuten.)” Kanske var det ren envishet från Mestertons sida som ett drygt år senare gav resultat.

Från ett brev till Gunnel Hedberg, den 2 oktober 1961.
Från ett utkast till dikten ”Mefisto”.

1963. Den främmande musiken

Under rubriken Den främmande musiken läste Anna Greta Wide in dikter för Sveriges Radio i ett program som sändes den 5 november 1963. Det hade gått tre år sedan Kyrie publicerades, och Wide hade valt dikter från 1944 och framåt att läsa – ett slags summering av författarskapet.

Programmet publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.

Anna Greta Wides anteckningar kring ett urval av dikter för uppläsningen i Den främmande musiken, 1963.

1964. Lyriskt forum

Det var Bo Strömstedt som presenterade det sista Lyriskt forum som Anna Greta Wide medverkade i. Strömstedt presenterade diktsamlingar av Wide, men också av Anna Rydstedt och Werner Aspenström. Programmet sändes den 8 november 1964, och Wide läste fyra dikter ur Den saliga osäkerheten.

Programmet publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.

Från korrekturet till Nattmusik (1942).

1947–1964. Samlade inläsningar

För den som vill lyssna igenom allt som Anna Greta Wide spelade in (i tur och ordning) är spellistan som följer här nedan det enklaste sättet. Sätt igång det första spåret så går den till slutet – så småningom.

Anteckningsböcker ur samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.