Samlingarna

FRIHET & SANNING

Samlingarna

En fullständig lista över utställningens material

Diktsamlingarna

Anna Greta Wide gav ut sex diktsamlingar. Dessa återfinns här, jämsides de två opublicerade diktsamlingar som hör åren 1940–1941 och 1945 till.

NATTMUSIK (tryckt bok, 1942)
ORGELPUNKT (tryckt bok, 1944)
DIKTER I JULI (tryckt bok, 1955)
BROAR (tryckt bok, 1956)
KYRIE (tryckt bok, 1960)
DEN SALIGA OSÄKERHETEN (tryckt bok, 1964)

EN OPUBLICERAD DIKTSAMLING (1940–41)
SPRÅNGET. EN OPUBLICERAD SAMLING (1945)
SPRÅNGET. UTKAST OCH FRAGMENT (1945)

Sättningsförlagorna

Till Orgelpunkt saknas sättningsförlagan – men bortsett från den förefaller resväskan ha innehållit alla de tryckta diktsamlingarnas sättningsförlagor.

NATTMUSIK. SÄTTNINGSFÖRLAGA (1942)
DIKTER I JULI. SÄTTNINGSFÖRLAGA (1955)
BROAR. SÄTTNINGSFÖRLAGA (1956)
KYRIE. SÄTTNINGSFÖRLAGA (1960)
DEN SALIGA OSÄKERHETEN. SÄTTNINGSFÖRLAGA (1964)

Korrekturen

De korrektur som bevarats i resväskan har olika karaktär. Vissa är sena korrekturavdrag med mycket få ändringar. När det gäller Kyrie avtäcks Wides manusarbete i detalj med inte färre än fyra korrektur.

NATTMUSIK. KORREKTUR (1942)
ORGELPUNKT. TVÅ KORREKTUR (1944)
DIKTER I JULI. KORREKTUR (1955)
BROAR. TVÅ KORREKTUR (1956)
KYRIE. FYRA KORREKTUR (1960)
DEN SALIGA OSÄKERHETEN. KORREKTUR (1: 1964)
DEN SALIGA OSÄKERHETEN. KORREKTUR (2: 1964)

Från ett av de fyra korrekturen till Kyrie (1960).

Anteckningsblocken

Anna Greta Wide lämnade tolv anteckningsblock efter sig som alla kan dateras till åren 1950–1965. Att göra åtskillnad mellan perioderna är mycket svårt. Här följer en preliminär kronologisk listning – men dateringarna måste betraktas med försiktighet.

KOLLEGIEBLOCK MED DIKTER OCH ANTECKNINGAR (1: 1950–1955)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (2: 1950–55)
SPIRALBLOCK MED DIKTER OCH ANTECKNINGAR (3: 1955–1956)
SPIRALBLOCK MED DIKTER (4: 1955–1956)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (5: 1956–1960)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (6: 1956–1960)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (7: 1956–1960)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (8: 1956–1965)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (9: 1960–1965)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (10: 1960–1965)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (11: 1960–1965)
SPIRALBLOCK MED DIKTUTKAST (12: 1960–1965)

Breven

Anna Greta Wides bevarade brev är inte många. Bortsett från breven till Solveig Nilsson, som kom fram mycket sent i utställningens slutskede och inte är medtagna här, har endast följande större brevsamlingar kommit i dagen. Helt försvunna tycks breven till kyrkoherde Karl-Åke Henningson vara – om någon har information om dessa vore vi tacksamma för ett brev i frågan.

BREV TILL UNO ENG (1945–1947)
BREV TILL ERNST NORLIND (1946–1950)
BREVEN HEM FRÅN FRISTAD (1948–1949)
BREV TILL EBBA LINDQVIST (1949–1951)
BREV OCH BREVKORT TILL KJELL HJERN (1950–1962)
BREV OCH KORT TILL AMALIA BJÖRCK (1959–1962)
BREV TILL SVERKER OCH INGRID EK (1960–1965)
BREVKORT TILL GUNBORG OCH BERTIL ISBERG (1963–1965)

BREV FRÅN ELIS ANDERSSON OCH HJALMAR GULLBERG TILL WIDE (1941)

Övrigt

Här samlas teckningar från barnåren, skoluppsatser och högskolearbeten; läsanteckningar och gåvomanuskript, prosastycken, översättningar och oavslutade arbeten. Men här finns också heterogena samlingar med diktmanuskript som sträcker sig från 1930-talet till 1950-talet.

TECKNINGAR (1930–1937)
SKOLUPPSATS OM MOZART (1935–1937)
UNGDOMSDIKTER OCH ANTECKNINGAR (1935–1942)
TECKNINGAR OCH ANTECKNINGAR (1935–1942)
DIKTMANUSKRIPT OCH TECKNINGAR (1937–1939)
DIKTMANUSKRIPT OCH TECKNINGAR FRÅN OLIKA ÅR (1937–1957)
GOETHES LYRIK UND DRAMATIK (1939–1942)
UNGDOMSDIKTER (1939–1942)
LÄSANTECKNINGAR I PSYKOLOGI OCH LITTERATURHISTORIA (1939–1942)
BRUNO FRANK: DOTTERN (övers. av Wide, 1943)
DISSONANS (1945)
STUDIER I ELIN WÄGNERS STIL (1945)
FÖREDRAG OM 40-TALISTISK LYRIK (1947)
SÅNA DJUR FINNS INTE (cirka 1947–1949)
FEM DIKTER OM HAV OCH BÅTAR (gåvomanuskript från Broar, 1956)
FOTOGRAFIER FRÅN RESVÄSKAN

Ett självporträtt (andra hälften av 1930-talet).

UTSTÄLLNINGENS ENTRÉ
RESVÄSKANS SKATTER
EN GUIDE: LIVET & DIKTEN
DE FÖRSTA ÅREN: 1920–1944
DE TYSTA ÅREN: 1945–1954
ÅTERKOMSTEN: 1955–1956
DE SISTA ÅREN: 1957–1965
EN DIKT BLIR TILL
FOTOGRAFIERNA
TECKNINGARNA
HÖJDPUNKTER
SAMLINGARNA
WIDES RÖST


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen producerades för Litteraturbanken under 2020 av Dick Claésson. Alla dikter och citat ur Anna Greta Wides texter samt fotografier och manuskript ur samlingarna återges med tillstånd från rättighetshavaren. Radioprogrammen med Anna Greta Wide publiceras med tillstånd från Sveriges Radio. – Där inget annat anges är alla texter skrivna av Dick Claésson.


Till utställningen hör också en antologi med fyrtiofem tidigare opublicerade dikter – fritt nerladdningsbar. Klicka på bilden så laddas boken ner.