Höjdpunkter

FRIHET & SANNING

Höjdpunkter

ur utställningen

Att få en överblick över allt som resväskan innehöll är inte alldeles enkelt. EN FULLSTÄNDIG LISTA över det digitaliserade materialet som ingår i utställningen FRIHET & SANNING når du här. Men vissa höjdpunkter och särskilt viktiga saker kan ändå lyftas fram. Nedan följer ett urval saker som på olika sätt kastar ljus över Anna Greta Wides liv och gärning.

Diktsamlingarna

Anna Greta Wides sex diktsamlingar – som funnits att läsa hos LB.se sedan 2017 – kompletteras nu med ett stort antal tidigare opublicerade diktmanuskript. Men särskilt ett kan lyftas fram, en diktsamling från 1945 som förblev otryckt: Språnget.

NATTMUSIK (tryckt bok, 1942)
ORGELPUNKT (tryckt bok, 1944)
DIKTER I JULI (tryckt bok, 1955)
BROAR (tryckt bok, 1956)
KYRIE (tryckt bok, 1960)
DEN SALIGA OSÄKERHETEN (tryckt bok, 1964)

SPRÅNGET. EN OPUBLICERAD SAMLING (1945)

Titeldikten i den opublicerade diktsamlingen Språnget (1945).

Wides lyriska process kan studeras i detalj i utställningen. Men för den som vill gå på djupet i tillkomsten av en diktsamling kan de fyra korrekturen till Kyrie rekommenderas.

FYRA KORREKTUR TILL KYRIE (1960)

Från korrekturen till Kyrie (1960).

I samband med utställningen har också en antologi med fyrtiofem tidigare otryckta dikter ställts samman:

DET HUNGRANDE HJÄRTATS HEMKOMST (2020)

Klicka på bilden för att ladda ner antologin med fyrtiofem efterlämnade Wide-dikter.

Långläsning om Wide

Om man vill gå på djupet i Wides liv och verk kan man med fördel börja med Anna Williams essä.

ANNA GRETA WIDE. LIVET & DIKTEN (essä, Anna Williams)

Vandra sedan gärna vidare i de fyra djuplodande delarna av utställningen:

DE FÖRSTA ÅREN (1920–1944)
DE TYSTA ÅREN (1945–1954)
ÅTERKOMSTEN (1955–1956)
DE SISTA ÅREN (1957–1965)

Anna Greta Wide (1942).

Som ett exempel på hur Wide skrev sina dikter kan vi följa arbetet med dikten ”Ave verum corpus” (1963–1964). Tack vare det donerade materialet i resväskan kan vi följa dikten från de första utkasten ända fram till den tryckta diktsamlingen.

EN DIKT BLIR TILL. WIDES LYRISKA PROCESS (1963–1964)

Breven

Anna Greta Wides brev är bara bevarade i brottstycken. Men det är levande dokument: vittnesmål om liv och tid. Framförallt vill vi gärna lyfta fram följande korta brevsviter som på olika sätt kastar ljus över Wides tysta år.

BREVEN TILL ERNST NORLIND (1946–1950)
BREVEN HEM FRÅN FRISTAD (1948–1949)
BREVEN TILL EBBA LINDQVIST (1949–1951)

Manuskripten

Det fanns många hundra okända dikter i Wides efterlämnade papper. Den som vill kan läsa alla redan nu – DE TOLV ANTECKNINGSBLOCKEN utgör själva kärnan i samlingen. Nedan ges några länkar till utkast både till tryckta och otryckta dikter som alla, med en mycket liten ansträngning, kan läsas också av den som är ovan att läsa Wides handstil.

VÅREN KRYLLAR GENOM APRILSKOGEN (1955–1956, tryckt i Broar)
FÖRLOSSA MIG FRÅN ORDEN (1955–1956, opublicerad)
ALLTING SKALL TYSTNA OCH GE RUM ÅT DETTA (1956–1960, opublicerad)
DET SOM MÖTTE MIG (1956–1960, tryckt i Kyrie)
DET ÄR NÅGOT MED DÖDEN (1956–1960, tryckt i Kyrie)
OSÄKRA SOM VI ÄR (1960–1965, opublicerad)
JAGET, SOM ICKE MÄKTAR MERA (1960–1965, opublicerad)
HÄR ÄR DET ALLRA HELIGASTE (1960–1965, opublicerad)
SOMMARSOLSTÅND (1960–1965, tryckt i Den saliga osäkerheten)
KAMELEONTEN STOD PÅ DEN SKOTSKA PLÄDEN (1960–1965, tryckt i Den saliga osäkerheten)

Utkast till dikten ”Sommarsolstånd”, tryckt i Den saliga osäkerheten (1964).

Radioprogrammen

Det finns förvånansvärt många diktinläsningar av Anna Greta Wide bevarade. Hon var tillbakadragen, och läste ogärna offentligt. Men i studiosammanhang var det en helt annan sak. Under WIDES RÖST samlas alla inläsningar. Här nedan finns ett litet urval som speglar Wides uppläsningskonst. (Inläsningarna publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.)

Fotografierna

I resväskan fanns ett antal fotografier: dels officiella författarporträtt, dels foton från familjelivet. Fotografierna återfinns i utställningen – här samlas endast ett litet urval.

FOTOGRAFIERNA

Teckningarna

I resväskans anteckningsblock och ritblock – samt i breven och strängt taget lite överallt – finns ett stort antal teckningar. Anna Greta Wide var en flitig tecknare. Den som vill se allt bör uppsöka hela samlingen och bläddra sida för sida. Här visas endast ett litet urval.

TECKNINGARNA

Andras inläsningar

I samband med utställningen – men också dessförinnan – har Litteraturbanken kunnat spela in andra som läser Anna Greta Wide. I spellistan som följer finns alla dessa med: Ellen Mattson, Kjell Espmark, Gunnar D Hansson och Dan Berglund.

UTSTÄLLNINGENS ENTRÉ
RESVÄSKANS SKATTER
EN GUIDE: LIVET & DIKTEN
DE FÖRSTA ÅREN: 1920–1944
DE TYSTA ÅREN: 1945–1954
ÅTERKOMSTEN: 1955–1956
DE SISTA ÅREN: 1957–1965
EN DIKT BLIR TILL
FOTOGRAFIERNA
TECKNINGARNA
HÖJDPUNKTER
SAMLINGARNA
WIDES RÖST


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen producerades för Litteraturbanken under 2020 av Dick Claésson. Alla dikter och citat ur Anna Greta Wides texter samt fotografier och manuskript ur samlingarna återges med tillstånd från rättighetshavaren. Radioprogrammen med Anna Greta Wide publiceras med tillstånd från Sveriges Radio. – Där inget annat anges är alla texter skrivna av Dick Claésson.


Till utställningen hör också en antologi med fyrtiofem tidigare opublicerade dikter – fritt nerladdningsbar. Klicka på bilden så laddas boken ner.
EN POESIPOD OM WIDE

Varför inte lyssna på Örnen och Kråkans Poesipod om Anna Greta Wide medan du botaniserar i utställningen?