Teckningarna

FRIHET & SANNING

Teckningarna

Teckningar från resväskan

I utställningen ingår ett antal skiss- och teckningsblock. Men Anna Greta Wide tecknade lite överallt – så bilder återfinns här och där i samlingarna. Ett urval av de teckningar som hör till resväskan samlas här i ett antal bildgallerier. Klicka på bilderna så kommer de upp i större storlek. – EN FULLSTÄNDIG LISTA över det digitaliserade materialet som ingår i utställningen FRIHET & SANNING når du här.

Tidiga teckningar

Redan i de tidiga teckningarna fanns det drag av svårmod och gestaltningar av lidande. Jeanne d’Arc skulle Anna Greta Wide återkomma till i sin diktning i vuxen ålder – men redan här tecknade hon Jeannes lidande, jämsides Maria Stuart. Martyrens öde drabbade Wide tidigt.

”Flickan Jeanne i sin cell,
rufsig, med slaka skuldror.
Övergiven av Rösterna,
virrig, med blicken tom.
Hotad, skymfad, förmanad
av skiftande mänskoröster.
Ensam och dör för alla
långt bortom nåd och dom.
Ensammare än på bålet.”

Ur en opublicerad dikt (cirka 1956–1960).

Anna Greta Wide: Jeanne d’Arc, Maria Stuart samt ”blonda linjens genius” (cirka 1937).

Senare teckningar

Havet – solnedgången, solen – detta var ämnen som låg Wide nära. Det gick en rak linje mellan hennes snabba teckningar på papper till det exlibris hon skapade kring 1939–1940.

Anna Greta Wide, ett exlibris (cirka 1939–1940).

Elevens och studentens klotter

Blommor

”Ängsväddens nåldyna är festlig och violett,
och hur ljuv och logisk är inte umbellaternas geometriska klarhet!
Men du, o gulmåra: sommar, honung, sommar, sol,
sommar, generositet, sommar, sommar —
och darrgräs: neurotica gracilis!
— Men rödklinten ber: kalla mig trots allt inte tistel!
Se nära på mig, låt mina mjuka kantblommor snudda näsan!
(Resten må du kalla ved eller vad du vill.)
Ibland är älvor
faktiskt rödhåriga,
vilket skulle bevisas, sade ängssvingeln.”

UTSTÄLLNINGENS ENTRÉ
RESVÄSKANS SKATTER
EN GUIDE: LIVET & DIKTEN
DE FÖRSTA ÅREN: 1920–1944
DE TYSTA ÅREN: 1945–1954
ÅTERKOMSTEN: 1955–1956
DE SISTA ÅREN: 1957–1965
EN DIKT BLIR TILL
FOTOGRAFIERNA
TECKNINGARNA
HÖJDPUNKTER
SAMLINGARNA
WIDES RÖST


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen producerades för Litteraturbanken under 2020 av Dick Claésson. Alla dikter och citat ur Anna Greta Wides texter samt fotografier och manuskript ur samlingarna återges med tillstånd från rättighetshavaren. Radioprogrammen med Anna Greta Wide publiceras med tillstånd från Sveriges Radio. – Där inget annat anges är alla texter skrivna av Dick Claésson.


Till utställningen hör också en antologi med fyrtiofem tidigare opublicerade dikter – fritt nerladdningsbar. Klicka på bilden så laddas boken ner.