Taube i Trubadurien: säsong 1, avsnitt 1

Taube

VALLFARTENS DIKTARE

Radioprogrammen:
den första säsongen

1956. Första avsnittet.

Man hör Södra teaterns trägolv knarra när Taube inleder seriens första program. Orkestern har just låtit vinjettmusikens sista ackord ringa ut när Taube fuktar läpparna och därefter basunerar ut: ”Ja, på tal om Europas medeltida lyrik – var hämtade den sina ideal? Var hämtade den sina former?”

Programmet sändes den 5 oktober 1956, klockan 20.15. Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Evert Taube med luta. Ett tidigt fotografi, som vi har lånat från samlingen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

I grund och botten är det den sortens stora frågor som resten av programserien har för avsikt att reda ut. Men också: vad har medeltidens lyrik under seklernas gång gett upphov till? För Taube står svaret klart. Nog är den hela västerlandets lyriska källsprång. ”Hur skulle Bellman kunna tänkas utan den provensalska poesin? Det är omöjligt. Han är helt enkelt bara en variation …”, menar Taube.

Återkommande poängterar han att hans egna visor heller aldrig skulle ha sett dagens ljus om det inte vore för den provensalska poesin. På så vis blir hela Trubadurienprojektet ett slags tacktal över epoken.

Från Vallfart till Trubadurien och Toscana (1957). Bokens illustrationer utfördes av Ulla Sundin-Wickman.

Det är också en Taube mitt i översättningsarbetet vi möter i programmet. Han var på samma gång noggrann och spontan i sitt skapande. Översättningarna av de medeltida dikterna överensstämmer nästan aldrig till fullo med de därefter tryckta i Vallfart till Trubadurien och Toscana. Ett ord här och ett ord där kunde alltid få lämna plats åt ett annat. Men man bör hålla i minnet att de slutgiltiga översättningarna ännu inte hade gått till tryck vid sändningen. Följaktligen kan man möjligen betrakta de upplästa dikterna som förstudier till de slutgiltiga. 

Giorgio Vasari, Dante Alighieri och Guido Cavalcanti (detalj, beskuren). Konstverket har vi lånat från Minneapolis Institute of Art.

En sådan avvikelse kan man lyssna till 23 minuter in i programmet. Då läser Taube, ackompanjerad av Hahns orkester, upp en tolkning av den florentinska poeten Guido Cavalcantis (ca 1258–1300) sonett ”En glimt av älskog”. I denna version har Taube omarbetat hela sista versraden i sonettens volta. Istället för det tryckta ”att kärleksguden tagit mitt parti”, läser Taube: ”att Amor sköt dessa pilar av ren sympati.” 

EN GLIMT AV ÄLSKOG (tryckt version)

En glimt av älskog i ett ögonkast
och kärlekens behag står för min själ
mer levande än förr och håller fast
min tanke tätt vid den jag håller kär.

Min egen kvinna menar jag, den sköna
som utan misskund ser mitt hjärta lida
så svåra kval var gång jag måste röna
hur hennes vredes vassa pilar svida.

Men när hon med en blick av älskog leker
för mina ögon och med sinnet smeker
mitt hjärta och min lust till harmoni,
jag glömmer genast hennes vredes pilar
och blixtsnabbt genom mig en aning ilar
att kärleksguden tagit mitt parti.

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

I nästa avsnitt beger vi oss i riktning mot Spanien. Klicka här för att ta dig vidare dit.

LÄNKAR TILL BOKKAPITEL SOM TAUBE LÄSER UR I PROGRAMMET:
– ”Den ljusa medeltiden”
–  ”Il nostro Guido”

EN INTRODUKTION

RADIO: SÄSONG 1
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

RADIO: SÄSONG 2
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

BORTKLIPPT

DAVID ANTHIN:
EVERT TAUBE I TRUBADURIEN
1. INLEDNING
2. DAMEN I SVART MED VIOLER
3. EN VALLFART I FLERA MEDIER
4. VALLFARTENS EVIGA VÄRDE


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Taube: vallfartens diktare” producerades för Litteraturbanken under februari & mars 2021 av Martin Joviken. Där inget annat anges är alla texter skrivna av Martin Joviken. ”Evert Taube i Trubadurien” är skriven av David Anthin.

Radioprogrammen återges med tillstånd från rättighetshavaren och Sveriges Radio.