Taube i Trubadurien: säsong 2, avsnitt 2

Taube

VALLFARTENS DIKTARE

Radioprogrammen:
den andra säsongen

1957. Andra avsnittet.

”Under den provensalska poesins och korsfararnas guldålder, det vill säga från slutet av första århundradet, till omkring 1220, hägrade Orienten. Österlandet hägrade för den franska folkfantasin och för provensalerna. Lika levande som för svenska gutar och rospiggar fyrahundra år tidigare.” – Så inleder Taube andra säsongens avsnitt som behandlar de uråldriga drömmarna om det civiliserade österlandet.

Programmet sändes den 14 april 1957, klockan 19.30. Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Inte bara vaknar den ljusa medeltiden till liv bakom våra slutna ögonlock när vi lyssnar till Taubes spänstiga prosa – man erfar rentav dofterna, smakerna och den ylande vinden över medelhavet som binder samman det vi idag kallar öst och väst. Med en inlevelse som heter duga introduceras vi för korsfararna, handelsmännen, de fromma pilgrimerna – kort sagt alla de som hade anledning att korsa kontinenten.

Evert Taube i San Remo (1925). Fotografiet har vi lånat från samlingen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Under resans gång sjunger Taube därtill ett par visor ur egen repertoar: ”Gammelvals i Roslagen” (2:25), ”Fru September” (13:30, som lånar den uråldriga melodin i dorisk skala från Vilhelm IX av Akvitaniens ”Pos de chantar”, framförd i säsongens första avsnitt), och inte minst den innerliga kärleksvisan ”Nocturne” som avslutar programmet (24:40).

Notis ur Dagens Nyheter dagen efter sändning, den 15 april 1957.

Klicka dig vidare till nästa avsnitt här!

LÄNK TILL BOKKAPITEL SOM TAUBE LÄSER UR I PROGRAMMET:
– ”Drömmen om Miklagård”

EN INTRODUKTION

RADIO: SÄSONG 1
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

RADIO: SÄSONG 2
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

BORTKLIPPT

DAVID ANTHIN:
EVERT TAUBE I TRUBADURIEN
1. INLEDNING
2. DAMEN I SVART MED VIOLER
3. EN VALLFART I FLERA MEDIER
4. VALLFARTENS EVIGA VÄRDE


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Taube: vallfartens diktare” producerades för Litteraturbanken under februari & mars 2021 av Martin Joviken. Där inget annat anges är alla texter skrivna av Martin Joviken. ”Evert Taube i Trubadurien” är skriven av David Anthin.

Radioprogrammen återges med tillstånd från rättighetshavaren och Sveriges Radio.