Taube i Trubadurien: säsong 1, avsnitt 2

Taube

VALLFARTENS DIKTARE

Radioprogrammen:
den första säsongen

1956. Andra avsnittet.

Andra avsnittet i första serien är en smula speciellt. Det spelades nämligen in i två versioner, som på det hela taget är mycket olika varandra. Men huvudmotivet står klart i båda programmens anslag: en resa i fantasin genom de sydfranska landskapen i riktning mot Spanien.

Detta program sändes aldrig på radion, utan ersattes av programmet som återfinns här nedanför. Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Affischen, från 1910 (här beskuren), har vi lånat från Wikimedia.

Programmet sändes den 12 oktober 1956, klockan 19.30. Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Taube berättar om hur han susar fram med sin ”svartglänsande Bugatti” på uråldriga vägar anlagda redan på romarnas tid. Det är en 1900-talets vallfart. Vyerna från denna utflykt vittnar om en förfluten glansperiod, och bilfärden utvecklar sig därför till en fantasins språngbräda tillbaka till de provensalska riddarpoeterna, till de arabiska ryttarna från södern. 

“Bilens hundra kilometer i timmen ger en tjusande rytm åt sceneriets växlingar”

Evert Taube med Bugattin.

Taube tjusas av tanken om att ”hela den strålande kultur och levnadskonst som spreds från Provence var en gestaltning av den arabiska civilisationen”. Då bildade Pyrenéerna och Roussillon den mötesplats där det arabiska Spanien och de kristna sydfranska provinserna samfällt befruktade varandras kulturer. 

Kartan över Roussillon, från 1706, har vi lånat från Wikipedia.

Anledningen till att det finns två bevarade versioner av programmet kan vi bara spekulera kring. Men David Anthin skriver angående detta: ”I den första versionen läser, eller rättare sagt berättar Taube hela kapitlet ’Bilhorn och panflöjt’ ur Vallfart, med en mängd utvikningar och inpass, och det är åtminstone inledningsvis en Taube i toppform som uppträder. Mot slutet mattas Taube emellertid något och han tappar allt oftare tråden, vilket förmodligen var det som främst föranledde omtagningen. I den andra versionen har orkestern skickats hem och Hahn sköter själv ackompanjemanget på piano.”

I den andra, senare sända versionen kan man även höra Taube sjunga några visor ur sin egen repertoar: ”Fritiof Anderssons paradmarsch” (5:00), ”Resan till Spanien eller En sjömatros uti blåa kläder” (13:30), samt ”Oxdragarsång” (24:37).

På andra sidan Pyrenéerna vinkar Barcelona i fjärran. Dit reser vi med Taube i nästa program.

LÄNK TILL BOKKAPITEL SOM TAUBE LÄSER UR I PROGRAMMET:
– ”Bilhorn och panflöjt”

EN INTRODUKTION

RADIO: SÄSONG 1
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

RADIO: SÄSONG 2
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

BORTKLIPPT

DAVID ANTHIN:
EVERT TAUBE I TRUBADURIEN
1. INLEDNING
2. DAMEN I SVART MED VIOLER
3. EN VALLFART I FLERA MEDIER
4. VALLFARTENS EVIGA VÄRDE


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Taube: vallfartens diktare” producerades för Litteraturbanken under februari & mars 2021 av Martin Joviken. Där inget annat anges är alla texter skrivna av Martin Joviken. ”Evert Taube i Trubadurien” är skriven av David Anthin.

Radioprogrammen återges med tillstånd från rättighetshavaren och Sveriges Radio.