Taube i Trubadurien: bortklippt

Taube

VALLFARTENS DIKTARE

Radioprogrammen:
första & andra säsongen

1956–1957. Bortklippt.

Förberedelser inför första avsnittet.

Inför inspelningen av första avsnittet kan man här höra hur de förberedande diskussionerna kunde låta i Södra Teatern, när Taube och Gunnar Hahn försökte göra reda i musikarrangemangen till Taubes prosastycken.

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Evert Taube (1956). Fotografier inför presskortet till tidningen Vi. Fotografierna, här inverterade, återfinns i samlingen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Balladen om Valdovinos.

I denna bortklippta bandupptagning av Taubes uppläsning av ”Balladen om Valdovinos” från första seriens tredje program ger Taube sitt första möte med balladen en aning annorlunda inramning än den i det sända programmet. Berättarens improvisationsförmåga tycks ställa till det för orkestern och Hahn vars arrangemang, av misstag, slutar för tidigt.

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Hahn har i efterhand berättat om likartade situationer i intervju med Jan Bruér i Evert Taube-sällskapets årsskrift ”Gunnar Hahn berättar om Taube”, 1981: ”Evert läste fantastisk, så det var väldigt inspirerande. Men det värsta var att han inte brydde sig om vad vi kommit överens om. Han sa ’När jag säger det ordet ska ni börja spela!’ och så strök han under ordet i manuskriptet. Men sen sade han aldrig det ordet! Var skulle vi börja då? Då fick man bara känna sig för. Eller också: ’Ni ska sluta spela när jag säger det och det!’ – och då talade han så tyst att vi inte hörde när han sa det ordet för att vi spelade!”

Diskussionen om ”Pierina”.

På bandet till första säsongens radioprogram finner man en kort upptagning av en något upprörd diskussion mellan Taube och Hahn i inspelningslokalen. Den rör visan ”Pierina” (som dock inte används i radioserien förrän i andra omgångens första avsnitt). 

Taube säger: ”Det är ju det jag säger. Jag står här och grubblar här över … jag står här och grubblar över varför texten är så kort till detta. Jo, bara därför att det skulle locka allmänheten till intresse för serien genom mycket musik och sång i början.”

Apropå detta brottstycke har David Anthin i sin avhandling om Taube skrivit: ”Taube var naturligtvis väl medveten om att det var intresset för hans egna visor, som främst skulle locka den stora publiken till radioapparaterna. Citatet från den bandade repetitionen visar också att Taube och övriga inblandade var överens om att inte göra publiken besviken på denna punkt.”

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Evert Taube med luta (1943). Fotografiet, av Corneby Foto, har vi lånat från Sjöhistoriska museet.

Pepita dansar.

sista avsnittet av ”Evert Taube på nya strövtåg i Trubadurien” kan man 11 minuter in i programmet höra Taube berätta om en före detta granne i Florens: grevinnan de la Spina. Grevinnan, som tydligen var förtjust i Sverige, distraherade honom mitt i hans Dantestudier med en grammofoninspelning av hans egen röst.

I denna bortklippta inspelning hör vi honom i grund och botten berätta samma historia. Men vid en jämförelse av de två tagningarna framträder Taubes improvisations- och berättarförmåga tydligt. Det är samma berättelse, men på intet vis samma ordalydelse.

Tagningen avbryts när Taube råkar sjunga fel text till visan ”Pepita dansar”, och han erkänner lika förargat som upprymt att han ”inte släppte på sprallen”. Nästa sångförsök hejdas dock snart lika abrupt som det första, sprallen till trots. Taube utbrister: ”Ta om alltihop, och så kom ihåg att jag kanske gör mellanspel. Då nickar jag till när jag börjar sjunga igen. Det gör jag för andhämtningen.” Orkestern jakar medgörligt.

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

EN INTRODUKTION

RADIO: SÄSONG 1
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

RADIO: SÄSONG 2
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

BORTKLIPPT

DAVID ANTHIN:
EVERT TAUBE I TRUBADURIEN
1. INLEDNING
2. DAMEN I SVART MED VIOLER
3. EN VALLFART I FLERA MEDIER
4. VALLFARTENS EVIGA VÄRDE


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Taube: vallfartens diktare” producerades för Litteraturbanken under februari & mars 2021 av Martin Joviken. Där inget annat anges är alla texter skrivna av Martin Joviken. ”Evert Taube i Trubadurien” är skriven av David Anthin.

Radioprogrammen återges med tillstånd från rättighetshavaren och Sveriges Radio.

Ladda ner Evert Taubes bok Vallfart till Trubadurien och Toscana (1957) till din läsplatta.