Taube i Trubadurien: säsong 1, avsnitt 3

Taube

VALLFARTENS DIKTARE

Radioprogrammen:
den första säsongen

1956. Tredje avsnittet.

Vi har nu korsat Pyrenéerna och lämnat Sydfrankrike bakom oss för ett ögonblick. Barcelona är nämligen det tredje avsnittets resmål. Taube berättar att han här undervisats i iberisk folkpoesi av självaste Felipe Pedrell (1841–1922), en katalansk kompositör och musikhistoriker, vars bibliotek påstås vara något utöver det vanliga.

Felipe Pedrell. Bilden har vi lånat från Wikipedia.

Programmet sändes den 19 oktober 1956, klockan 19.30. Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Enligt legenden bodde även författaren Miguel de Cervantes (1547–1616) i ett av husen längs med strandgatan Paseo de Colón här i staden i början av 1600-talet, berättar Taube.  Här avslutade författaren sista delen av sin stora roman om Don Quijote. ”Jag hoppas att det finns någon lyssnare i Sverige som tycker att detta är intressant”, tillägger Taube betänksamt och fortsätter: ”Jag tycker att det är värt att ha blivit född för att se en sån sak. Men det beror ju på att jag är litteratör.” Som vi lite senare ska se i David Anthins fördjupning fanns det obestridligen lyssnare som brydde sig. 

Barcelona. Vykort.

Och det är i egenskap av litteratör som Taube leder oss vidare i programmet. Att de katalanska och spanska folkvisorna bär på en särskild ordmagi tycks Taube ha upptäckt i Barcelona; han understryker att dess ”tonfall, klang och rytm lyfter känslan över vardagen – lyfter känslan över vardagen! – hän till en värld där allt är poesi, både glädjen och sorgen.”

Till denna värld ledsagar oss litteratören Taube sedermera när han deklamerar två översättningar, först av en katalansk vaggvisa och därefter en andalusisk ballad. Den senare ackompanjerad av stråkar och blås tjugo minuter in i programmet:

TRYCKT:

”Suckade du Valdovinos
för något du tänkte hinna,
för något du tänkte hinna?
Är du kanske för morerna rädd
eller har i Frankrike kvinna,
eller har i Frankrike kvinna?”
”Inte fruktar jag för morer,
har inte i Frankrike kvinna,
har inte i Frankrike kvinna.
Men du är hedning och kristen är jag.
Tillsamman månde vi brinna!”

UPPLÄST:

”Suckade du Valdovinos
för något du tänkte hinna,
för något du tänkte hinna?
Är du kanske rädd för morerna
eller har du i Frankrike en kvinna,
eller har du i Frankrike en kvinna?”
”Inte fruktar jag för morer,
jag har inte i Frankrike kvinna,
har inte i Frankrike kvinna.
Men du är hedning och kristen är jag.
Och tillsamman får vi snart brinna!”

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Det är inte alltid lätt att uttala sig om olikheterna mellan tryckt och uppläst dikt när det gäller Taubes texter. I många fall är skillnaderna mycket små, i andra avgörande. Men det är hur som helst uppenbart att lyriken är ett slags levande material i Taubes händer. Talet och skriften ger hans texter olika förutsättningar, och de formas därefter.

Evert Taube i Melbourne (1908). Fotografiet, här beskuret, har vi lånat från samlingen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Klicka här för att ta dig till nästa avsnitt, som är första säsongens sista avsnitt.

LÄNK TILL BOKKAPITEL SOM TAUBE LÄSER UR I PROGRAMMET:
”La Esplandida Barcelona”

EN INTRODUKTION

RADIO: SÄSONG 1
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

RADIO: SÄSONG 2
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

BORTKLIPPT

DAVID ANTHIN:
EVERT TAUBE I TRUBADURIEN
1. INLEDNING
2. DAMEN I SVART MED VIOLER
3. EN VALLFART I FLERA MEDIER
4. VALLFARTENS EVIGA VÄRDE


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Taube: vallfartens diktare” producerades för Litteraturbanken under februari & mars 2021 av Martin Joviken. Där inget annat anges är alla texter skrivna av Martin Joviken. ”Evert Taube i Trubadurien” är skriven av David Anthin.

Radioprogrammen återges med tillstånd från rättighetshavaren och Sveriges Radio.