Taube i Trubadurien: säsong 2, avsnitt 3

Taube

VALLFARTENS DIKTARE

Radioprogrammen:
den andra säsongen

1957. Tredje avsnittet.

För ett ögonblick lyfter Taube blicken från medeltidens trubadurer. I tredje avsnittet reser vi nämligen till 1900-talets Norditalien, och den som intresserar sig för anekdoter från Taubes eget liv lär inte bli besviken.

Evert Taube i Smögen (1917). Fotografiet har vi lånat från samlingen vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Programmet sändes den 22 april 1957, klockan 19.30. Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

Det hela börjar med en flygtur till Florens tillsammans med en viss mademoiselle Aéliz Bonnieux – blotta minnet får Taube att brista ut i sång. Han mässar Gunnar Wennerbergs (1817–1901) ”Här är gudagodt att vara”, och återger därefter hänfört vyerna nedanför flygplanet.

Florens. Skissen, av Edward Gennys Fanshawe, har vi lånat från Wikimedia.

Via några stickspår berättar han om melodiförlagan till den nog så omhuldade visan ”Brevet från Lillan” – melodin är i själva verket baserad på en lantlig pastoral från Ligurien med titeln ”Quando di maggio”.

Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.

En likartad historia ligger till grund för en annan av hans visor – ”Serenad i Prästgatan”/”Blondin med de rosende kinder”. Enligt Taube stod det från början skrivet i noterna: ”melodin upptecknad efter en liten flickas sång i Tivoli utanför Rom”. Men dessa små kråkfötter har av outgrundliga skäl försvunnit ur notpapperen efter hand, förklarar berättaren. 

Inte nog med detta. I ett pärlband av mer eller mindre osannolika händelser återser han av en lycklig slump sina ungdomsöversättningar av Dante och Cavalcanti, i det florentinska hus där hustrun Astri Bergman bodde som konstakademistudent under 1920-talet. Detta trettio år efteråt! Avsnittet är med andra ord fyllt till brädden av taubesk dikt och skröna. Och det är svårt att slita sig från föreställningen.

Från Vallfart till Trubadurien och Toscana (1957). Bokens illustrationer utfördes av Ulla Sundin-Wickman.

Att 1920-talets Italienvistelser spelade en avgörande roll i Taubes liv kan vännen och Taubeförläggaren Georg Svensson (1904–1998) bekräfta. Han skriver i boken Evert Taube. Poet, musikant, artist (1976): ”Dessa månader vid Medelhavet [i San Remo], varom breven berättar på ytplanet i en genomgående uppsluppen ton, skulle bli av stor betydelse för Evert Taube på ett djupare plan. Han gjorde sin första bekantskap med den provensalska kulturen och diktningen, han upplevde Dante i Florens och de romerska poeterna i Rom. En sorts poetisk himlajord föll ner i hans själ. Han hade funnit nya källor att ösa ur. Nu föddes trubaduren Evert Taube.”

Klicka dig vidare till det sista radioprogrammet här.

LÄNK TILL BOKKAPITEL SOM TAUBE LÄSER UR I PROGRAMMET:
”Vinterlegend”

EN INTRODUKTION

RADIO: SÄSONG 1
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

RADIO: SÄSONG 2
AVSNITT ETT
AVSNITT TVÅ
AVSNITT TRE
AVSNITT FYRA

BORTKLIPPT

DAVID ANTHIN:
EVERT TAUBE I TRUBADURIEN
1. INLEDNING
2. DAMEN I SVART MED VIOLER
3. EN VALLFART I FLERA MEDIER
4. VALLFARTENS EVIGA VÄRDE


OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Taube: vallfartens diktare” producerades för Litteraturbanken under februari & mars 2021 av Martin Joviken. Där inget annat anges är alla texter skrivna av Martin Joviken. ”Evert Taube i Trubadurien” är skriven av David Anthin.

Radioprogrammen återges med tillstånd från rättighetshavaren och Sveriges Radio.