Paul Andersson (1930–1976)

Läs Paul Anderssons böcker hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/AnderssonP/titlar.

Lyssna till Paul Anderssons inläsning, gjord för Sveriges Radio den 22 november 1955 i spellistan nedan.

Inläsningen tillgängliggörs med tillstånd från Sveriges Radio och från rättighetshavarna.