Viktor Rydberg (1828–1895)

Fotografi av Viktor Rydberg

”VIKTOR RYDBERG (1828–95), journalist, författare och forskare. Hans författarskap spänner över många genrer, från romaner och dikter till essäer och avhandlingar i ett brett spektrum av ämnen. Allt präglat av ett starkt idéintresse, poetisk fantasi och klassisk klarhet i stilen. Följetongen Vampyren (1848) tillhörde de ungdomsverk han aldrig gav ut under eget namn; den ”riktiga” debuten blev istället äventyrsromanen Fribytaren på Östersjön (1857). Idéromanen Den siste Athenaren (1859), där kristet och hellenskt ställs mot varandra, blev hans litterära genombrott och kom via sitt förord att forma bilden av honom som stridsman för tankens frihet. Men den stora ryktbarheten kom genom Bibelns lära om Kristus (1862), en teologisk pamflett som träffade nationen ”som en elektrisk stöt”, skakade den svenska kyrkan och gjorde fundamentalismen omöjlig i bildade kretsar. Kyrkokritiken följdes upp i Medeltidens magi (1865), men därefter följde en omorientering, bort från konfrontation och reformatorsroll.” – Stycket kommer ur Tore Lunds introduktion om Viktor Rydberg. Läs mer om Rydberg hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/RydbergV.

Läs Viktor Rydbergs verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/RydbergV/titlar.