Maria Wine (1912–2003)

Fotografi av en okänd fotograf.

”Barndomens sår läks aldrig helt, säger MARIA WINE (1912–2003) i den sena samlingen Den bevingade drömmen (1987). Wine föddes i Köpenhamn som Karla Marie Petersen; hon lämnades som fyraåring till ett barnhem och fick fosterföräldrar från tio års ålder. Avsaknaden av band till de biologiska föräldrarna, uppväxtens otrygghet och den samtidiga längtan efter och skräcken för att bli vuxen är återkommande teman hos Wine. I en annan dikt i samma bok beskriver hon sin tomhänta vuxenhet och undrar var det barn gömmer sig som ”var början till mitt / livs långa dikt”.” – Stycket kommer ur Jonas Ellerströms introduktion om Maria Wine. Läs mer om Wine hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WineM.

Läs Maria Wines diktsamlingar hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WineM/titlar.