Evert Taube (1890–1976)

”År 1961 tilldelades EVERT TAUBE (1890–1976) Frödingstipendiet, framröstad av medlemmarna i Sveriges Förenade Studentkårer. Segern var överlägsen, mycket tack vare ett starkt stöd från studenterna i Lund. Taube fick dubbelt så många röster som tvåan Erik Lindegren. Detta fick i sin tur den stridslystne kulturchefen på Dagens Nyheter, Olof Lagercrantz, att se rött. Samma dag som pristagaren tillkännagavs lät han publicera en kort, men skarpt formulerad artikel under rubriken ’Studenterna sover’, där han menade att studenternas val var reaktionärt.” – Läs mer om Evert Taube i David Anthins essä hos Litteraturbanken: https://litteraturbanken.se/forfattare/TaubeE/presentation.

Läs Evert Taube hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/TaubeE/titlar.