Gabriel Alw (1889–1946)

Gabriel Alw

Gabriel Alw inledde sin teaterkarriär strax efter förra sekelskiftet genom engagemang i olika kringresande landsortsteatrar, men kom senare att etablera sig som en av de ledande gestalterna vid Kungliga Dramatiska Teatern. Alw, känd för sin intellektuella skådespelarstil och omfattande repertoar, var också en eftertraktad uppläsare av dikter i radio. I Litteraturbankens ljudarkiv finns flera radioprogram bevarade där hans röst och gestaltande förmåga kan upplevas.

Inspelningarna tillgängliggörs med tillstånd från Sveriges Radio.

Fotografiet av Gabriel Alw har vi lånat från Svensk filmdatabas.