Ernest Gestrinius (1663–1739)

ERNEST GESTRINIUS (1663–1739): ”vitterhets-idkare, f. 1663, d. 1739 som kyrkoherde i Upsala stift, gjorde sig känd som författare till några andliga qväden (utg. af Hanselli 1870).” – Stycket kommer ur Bernhard Meijer, Svenskt literatur-lexikon (1886).

Läs Ernest Gestrinius dikter hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/GestriniusE/titlar.