Hasse Zetterström (1877–1946)

HASSE hette egentligen HANS ZETTERSTRÖM. Men det är som Hasse Z han gått till den svenska litteraturhistorien. Som få andra har han tecknat ramarna för en litterär genre. Hasse Z:s främste gren är kåseriet; hans produktion är omfattande och har sällan åldrats mindre än hedersamt. Ett mästerstycke är och förblir texten ”Tätning av en båt”, som börjar: ”Aplund ägde en segelbåt. Han hade köpt den av en man, som visste vad han gjorde, för 50 kr. Med segel och allt. Jag bor bredvid Aplund, och Aplund bad mig hjälpa honom rigga på båten. Vi riggade på båten, d. v. s. vi satte 2 segel med olika namn samt en mast i mitten och satte alltihop i sjön. En erfaren sjöman skulle först ha satt båten i sjön och sedan riggat på den, men det har alltid legat något originellt över Aplund. Då båten kom i sjön sjönk den. Den sjönk inte sakta som en gråsten utan fort som en ansjovisburk med hål i botten. Vi blevo rätt överraskade och Aplund bad till Gud om en revolver och 22 kr. för att fara till Västervik och träffa mannen som sålt båten för 50 kr. och som visste vad han gjorde. Vi togo därpå en grogg och övertalade en på platsen bosatt yngling att dra upp båten på land. Vi reste därpå in till staden, skötte affärer, gingo på Cirkus och Kristallsalongen och träffade personer.” – Ett minne av Hasse Z kan man läsa här, skrivet av en annan pseudonym: Frank Heller. – Läs Hasse Z:s verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/ZetterströmH/titlar.