Olof Lagercrantz (1911–2002)

Olof Lagercrantz

OLOF LAGERCRANTZ (1911–2002), författare, kritiker och publicist. Lagercrantz disputerade 1951 på en avhandling om Agnes von Krusenstjerna. Därefter följde en rad populärt skrivna författarskapsmonografier, i vilka biografiska läsningar kombineras med motivanalyser: Stig Dagerman (1958), Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi (1964), böcker om Nelly Sachs (1966), Att finnas till. En studie i James Joyce roman Odysseus (1970), August Strindberg (1979), Färd med Mörkrets hjärta. En bok om Joseph Conrads roman (1987), Att läsa Proust (1992), Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma. Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz (1994) och Dikten om livet på den andra sidan (om Swedenborg, 1996). I svenskt kulturliv och samhällsdebatt har Lagercrantz gjort stora avtryck främst i sin egenskap av chef för Dagens Nyheters kulturavdelning 1951–1960 och därefter som chefredaktör på samma tidning 1960–1975.”

Ovanstående stycke kommer ur Ljubica Miočevićs introduktion om Olof Lagercrantz. Läs mer om Lagercrantz hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/LagercrantzO.

Läs Olof Lagercrantz verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/LagercrantzO/titlar.

I spellistan nedan återfinns de radioprogram i vilka Olof Lagercrantz har medverkat.

Följande spellistor innehåller enskilda dikter från olika diktuppläsningstillfällen i radio.


Inspelningarna publiceras med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.