Kjell Espmark (1930–2022)

Fotografi: Dick Claésson

Presentationen av Kjell Espmark på Svenska Akademiens sajt, skriven av Jan Arnald, är omfattande och detaljrik. Så omfattar den också en lång gärning. Den inleds som följer: ”Kjell Espmark, född 19 februari 1930 i Strömsund (Jämtland). Författare och litteraturforskare. Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han invaldes i Svenska Akademien 5 mars 1981 och tog sitt inträde 20 december 1981. Espmark efterträdde språkforskaren Elias Wessén på stol nr 16. Han har bl.a. tilldelats Svenska Dagbladets litteraturpris 1975, Schückska priset 1980, Bellmanpriset 1985, Kellgrenpriset 1998 och Samfundet De Nios stora pris 2000.” – För Litteraturbankens räkning har Espmark läst in tio egna dikter, samt ett tjugotal klassiska svenska dikter av andra författare. I den senare listan återfinns bland andra Harry Martinson, Anna Greta Wide och Edith Södergran.

Inspelningarna gjordes i Göteborg den 23 november 2019 och inspelningstekniker var Martin Joviken. – Inläsningarna återges med tillstånd från respektive rättighetshavare.