Leon Larsson (1883–1922)

”LEON LARSSON (1883–1922) växte upp i fattigdom. Sina ungdomsår arbetade han som springpojke och smedlärling. Efter att ha anlagt en brand i huset där familjen bodde fick han tillbringa en tid på uppfostringsanstalt. Han anslöt sig till ungsocialisterna och debuterade som poet 1904 med dikten ”Mitt hat” i Socialistiska ungdomsförbundets tidskrift Brand. Två år senare utgav han debutdiktsamlingen ”Hatets sånger” i vilken han ger uttryck för sin avsky inför de miserabla förhållanden som råder för den som fötts in i arbetarklassen. Några år därefter bröt han med ungsocialistiska rörelsen och engagerade sig i socialdemokraterna som medarbetare i tidningen Fram. Han fick även, hjälpt av vännen Bengt Lidforss, tillfälle att skriva för Arbetet. Larssons första roman – Samhällets fiende (1909) – var en nyckelroman där han tog starkt avstånd från ungsocialismen och bland annat porträtterade Hinke Bergegren som en falsk och beräknande manipulatör.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Leon Larsson. Läs mer om Larsson hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/LarssonLeon.

Läs Leon Larssons verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/LidnerB/titlar.