Wilma Lindhé (1838–1922)

Wilma Lindhé
Wilma Lindhé. Okänd fotograf.

”WILHELMINA (WILMA) LINDHÉ (1838–1922) skrev noveller, romaner och skådespel. Som dramatiker debuterade hon med Mödrar på Göteborgs Stora scen 1887. Skådespelet som var en succé betraktades som ett genmäle mot tidens krassa realism. Wilma Lindhé följde upp den lyckade debuten med Våra strängaste domare (1888) och En ny roll (1891). Det som utmärker hennes dramatik är föreningen mellan måttlig realism och moraliserande idealism.”

Stycket kommer ur Ulrika Lindgrens introduktion om Lindhé. Läs mer om Lindhé hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/LindhéW.

Läs Wilma Lindhés verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/LindhéW/titlar.


Fotografiet, taget av en okänd fotograf, har vi lånat från Falbygdens museum.