Hjalmar Söderberg (1869–1941)

Porträtt av Hjalmar Söderberg

”HJALMAR SÖDERBERG (1869–1941) debuterar med romanen Förvillelser (1895) och är från första stund i säker besittning av sina stilmedel och sina ämnen. Huvudpersonen – den vankelmodige och vilsne Tomas Weber – är en karakteristisk söderberggestalt; osäker på sin livsväg och kuvad av samhällets konventioner står han på avgrundens rand. Som så ofta hos Söderberg är kärlek och karriär de vägar som, med etablissemangets godkännande, kan leda till lycka och framgång, men de är samtidigt kringskurna av krav som är tillräckligt stränga och obevekliga för att bryta även den starkaste vilja. Så är fallet även i romanen Martin Bircks ungdom (1901), som kom att bli Söderbergs stora genombrott, och i romanen Den allvarsamma leken (1912), där ödesbestämdheten vilar tung över huvudpersonen Arvid Stjärnblom och hans omöjliga kärlek. Oförmåga eller ovilja att inpassa sig i färdiga mönster var ett återkommande tema hos Söderberg, vars medkänsla fanns hos den som valde en egen väg; dock ledde denna väg i hans författarskap ofta till bedrövelse och själsnöd – ett slags pessimism och uppgivenhet kom att färga många av de livsöden han skildrar.” – Stycket är hämtat ur Lotta Lotass introduktion av Hjalmar Söderberg hos Litteraturbanken: https://litteraturbanken.se/forfattare/SoderbergH.

Läs Hjalmar Söderberg hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/SoderbergH/titlar

Hjalmar Söderbergs egna inläsningar hittar du i den första spellistan: de tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio. (De nedre spellistorna innehåller andra inläsningar av Söderbergs texter.)

Den nedersta spellistan innehåller Emelie Strandbergs inläsningar av samtliga noveller ur Hjalmar Söderbergs Historietter (1898), vilka lanserades i samband med vår digitala utställning om vårt massdigitaliseringsprojekt Nya vägar till det förflutna. Kolla in utställningen på Diktens museum.