Lars Gustafsson (1936–2016)


Läs en dikt av Lars Gustafsson hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/GustafssonL/titlar.