Johan Gabriel Werwing (1675–1715)

”JOHAN GABRIEL WERWING (1675-1715) inledde sin diktarbana då han åtföljde ambassadör Carl Bonde, som informator för dennes söner, under en resa till Holland och England åren 1697-98. Hans alster, skrivna i den mondäna stilen, var ofta översättningar eller imitationer av framför allt franska, men även italienska, engelska och tyska dikter. Hans motiv är alltsomoftast hämtade ur den mytologiska sfären och diktjaget tecknas enligt tidens gängse mönster som kärleksbedrövad, drabbad av obesvarad lidelse, men får också tidvis förklara sig vara likgiltig inför annat än den rena driften.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Johan Gabriel Werwing. Läs mer om Werwing hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WervingJG.

Läs Johan Gabriel Werwings verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WervingJG/titlar.