Julia Christina Nyberg (1785–1854)

”JULIA CHRISTINA NYBERG (1785–1854) är känd under sin pseudonym Euphrosyne, vilken gavs henne av Atterbom då han publicerade hennes första alster i Poetisk kalender (1817). Med detta hälsade han henne, som han sade, välkommen i ”den Svenska Vitterhetens tempelgård”. I Atterbom fann Nyberg en välgörare och litterär mentor som gav henne råd såväl i det personliga livet som i hennes skrivande. Nyberg skrev oftast idyller, men var också föregångare inom den filantropiska balladen, en under 1800-talets början mycket populär genre. Dessa versberättelsers syfte var att väcka läsarens medlidande med sämre beställda; av Nybergs penna kan nämnas ”Tvillingarna” och ”Tiggargossen”. Småningom kom Nyberg att frigöra sig från Atterboms starka inflytande. ” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Julia Christina Nyberg. Läs mer om Nyberg hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/NybergJC.

Läs Julia Christina Nybergs verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/NybergJC/titlar.