Skogekär Bergbo (1619–1684)

”GUSTAF ROSENHANE (1619–84) står troligtvis bakom pseudonymen Skogekär Bergbo. Rosenhane var jurist och hovjunkare, stod drottning Kristina nära och innehade under sitt liv ett flertal höga befattningar, bland annat var han vice president för Svea hovrätt 1650–58 och ordförande i kommissionen i Hälsingland angående trolldomsväsendet 1672–73, där hans upplysta agerande bidrog till färre avrättningar. Rosenhane utpekades redan av sin samtid som pennan bakom den gäckande Skogekär Bergbo, författare till tre verk: Thet svenska språketz klagemål (1658), Wenerid (1680) samt Fyratio små vijsor (1682). Det förstnämnda verket är en propagandaskrift för ett rent, svenskt språk; något som Rosenhane i sin egenskap av jurist verkat för. De två senare verken är känslofull kärlekslyrik, präglad av melankoli och ensamhet.” – Lotta Lotass introduktion om Skogekär Bergbo hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/BergboS.

Läs Skogekär Bergbos dikter hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/BergboS/titlar.