Ella Hillbäck (1914–1979)

Ella Hillbäck

”När ELLA HILLBÄCK (1914–1979) gav ut ett urval av sina dikter under titeln Skapelsesånger (1964) lät hon det omfatta åren 1947 till och med 1962. Hon tog alltså inte med någonting ur sina två första diktsamlingar Hos en poet i kjol (1939) respektive En gång i maj (1941). Valet är rimligt med tanke på att dessa böcker innehåller poesi av annat slag – visartad, solbelyst, ofta rimmad – än hennes senare produktion. De är diktsamlingar med stor charm, men mer tidsbundna och konventionella än vad hon själv betraktade som sin mogna produktion.

Hillbäck var verksam som litteraturrecensent i den socialdemokratiska göteborgstidningen Ny Tid, och publicerade sig även som prosaist. 1943 utkom Albatross, den första av hennes sammanlagt fem romaner. De är utvecklings- och relationshistorier på en skala från sagostämningar till vardagsrealism, och fick god kritik i samtiden.” – Avsnittet kommer ur Jonas Ellerströms introduktion av Hillbäck på LB.se. Läs mer här: https://litteraturbanken.se/författare/HillbäckE

Läs Ella Hillbäcks verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/HillbäckE/titlar.

I den översta spellistan finner du två radioprogram i vilka Ella Hillbäck medverkade åren 1955 respektive 1963. I de två nedre spellistorna kan du lyssna till de separata dikterna från de två programmen.


Inspelningarna publiceras med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Fotografiet, av en icke namngiven fotograf, är hämtat ur boken Albert Bonniers förlag. Ett familjeföretag 1837–1962. Etthundratjugofem år (1962).