Karl Gerhard (1891–1964)

”KARL GERHARD (1891–1964), fram till 1938 Johnson, kom i egenskap av författare, estradör och teaterdirektör att bli en portalgestalt inom den svenska revytraditionen. Han var också en sällsynt produktiv författare, med omkring 60 revyer och 4 000 sångtexter på sitt konto. Karl Gerhard debuterade som professionell revyförfattare och artist 1919 och blev under 1920-talet, vid sidan av Ernst Rolf, Sveriges främste revyskapare. Efter Rolfs död 1932 blev han suverän revykung i landet, känd för sina både sylvassa och spränglärda texter. Karl Gerhards kupletter anspelar ofta på antikens historia och mytologi och tidigt fick han epitetet ’den svenske Aristofanes’.” – Stycket kommer ur David Anthins introduktion om Karl Gerhard. Läs mer om Gerhard hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/GerhardK.

Läs Karl Gerhards verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/GerhardK/titlar.

I spellistan nedan återfinns först två program, från 1947 och 1960. Därefter följer två spellistor med de program som återstår från Karl Gerhards enmanshörspel Och så kommer det en gosse (två säsonger, 1948–1951; enstaka avsnitt är försvunna). Alla radioprogram tillgängliggörs med tillstånd från rättighetshavaren och Sveriges Radio.

Under Göteborgs 400-årsjubileum lät vi stadens invånare läsa in Karl Gerhards kuplett ”I de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille”, då lät det såhär:


Omslagsbilden är hämtad från volymen Karl Gerards bästa (1950).