Ivar Arosenius (1878–1909)

Fotografi av Ivar Arosenius

”IVAR AROSENIUS (1878–1909) tillhör de konstnärer om vilka det kan sägas att berömmelsen kom för sent. Det stora genombrottet fick han aldrig uppleva; när barnboken Kattresan publicerades 1909 var han redan borta. Arosenius stil är förrädiskt enkel, och denna enkelhet är säkerligen en starkt bidragande orsak till hans bestående popularitet. Men bakom det till synes enkla döljer sig ett avancerat återbruk av äldre tiders konstnärliga uttryck. Med influenser från bland annat italienskt renässansmåleri och medeltida hantverk skapar Arosenius en alltigenom egen bildvärld där barnet, men också tidvis konstnären själv, tycks utforska världen.” – Läs Dick Claéssons introduktion om Arosenius hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/AroseniusI.

Läs Ivar Arosenius hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/AroseniusI/titlar.