Emilie Strandberg

Foto: Liv A. W. Lidsheim

Under våren 2021 följde skådespelaren och regissören Emilie Strandberg med oss in i studion och läste in novellerna i Hjalmar Söderbergs samling Historietter (1898), samt ett fem texter ur Synd. Noveller av det moderna genombrottets kvinnor (1993).

Inläsningarna publicerades i samband med den digitala utställningen om vårt massdigitaliseringsprojekt Nya vägar till det förflutna. Ta dig vidare till utställningen på Diktens museum via den här länken, eller lyssna på novellerna nedan. I den översta spellistan hittar du samtliga Historietter, och i den nedre de fem novellerna ur Synd.

I den nedersta spellistan hittar du Strandbergs inläsning av Olle Mattsons julberättelse Rulle på Rullseröd (1974).


Inläsningarna spelades in i Göteborg 2021 och inspelningstekniker var Martin Joviken.