Agnes von Krusenstjerna (1894–1940)

Agnes von Krusenstjerna

”Agnes von Krusenstjerna var en av den svenska mellankrigstidens mest uppmärksammade författare. Hennes romaner om kvinnors livsdrömmar, relationer, sexualitet och kringskurna villkor väckte både motstånd och beundran och gav henne en obestridlig plats i 1900-talets litterära kanon.” – Stycket kommer ur Anna Williams artikel i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, läs vidare där: https://skbl.se/sv/artikel/AgnesvonKrusenstjerna.

Läs Agnes von Krusenstjernas verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/KrusenstjernaA/titlar.

Våren 2022 besöktes Litteraturbanken av dramatikern och skådespelaren Hannes Meidal. För Litteraturbankens räkning läste han då in två noveller av Krusenstjerna: ”Den stumme skalden” och ”Konstnärslängtan”. Lyssna på inläsningarna i spelaren nedanför, eller läs texterna i vårt bibliotek.


Inspelningarna är upphovsrättsskyddade. – Fotografiet av Krusenstjerna, taget av en okänd fotograf, har vi lånat av Wikimedia.