Gunnar Ekelöf (1907–1968)

”GUNNAR EKELÖF (1907–1968), författare, poet, översättare, från 1958 ledamot av Svenska Akademien. Efter en svår barndom med en psykiskt sjuk far kom Ekelöf att redan under ungdomen intressera sig för mysticism, samt persisk, arabisk och indisk kultur; intresset utvecklades genom senare studier i bl.a. persiska och sanskrit. Avgörande impulser fick Ekelöf av den franska modernismen; åren 1929–1930 vistades han i Paris, där han studerade musik och umgicks i konstnärskretsar. Ekelöfs debutsamling sent på jorden (1932) var genom sitt djärva språk, oväntade metaforer och typografiska grepp epokgörande i svensk diktning. De tongivande kritikerna var oförstående, men mer erkännsamma läsare såg i Ekelöf den förste svenske surrealisten.” – Stycket kommer ur Ljubica Miočevićs introduktion om Gunnar Ekelöf. Läs mer om Ekelöf hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/EkelofG.

Läs Gunnar Ekelöf hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/EkelofG/titlar.

Gunnar Ekelöfs debutsamling, sent på jorden (1932), hade stor betydelse för den svenska modernismen. Här nere kan du lyssna till Gunnar Ekelöf när han själv läser ur samlingen, tack vare generöst tillstånd från rättighetshavarna. Under denna inspelning hittar du ytterligare inspelningar där våra inläsare valt dikter och brev av Ekelöf. – Och du vet väl att Litteraturbanken.se har en stor digital utställning om sent på jorden? Du hittar den här, och den har alltid öppet: https://litteraturbanken.se/presentationer/specialomraden/Spj.html.