Erik Andersson (f. 1962)

ERIK ANDERSSON (f. 1962) är prosaist, essäist och översättare. Hans sparsmakade prosa hämtar näring från många orter – inte minst det västgötska landskap ur vilket han härstammar. Som översättare har Andersson nått stora framgångar, och han står bakom märkesöversättningar av både James Joyce och J.R.R. Tolkien. För Litteraturbankens räkning har han också skrivit en essä om just översättning, som kan läsas här. – Läs Erik Anderssons verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/AnderssonErik/titlar.