Ola Hansson (1860–1925)

”OLA HANSSON (1860–1925) var den fria versens och prosalyrikens pionjär inom den svenska litteraturen. I diktsamlingen Notturno (1885) var såväl versernas form som det djärva bildspråket nytt och, för somliga läsare, chockerande. Kritiken var oförstående och kallsinnig. Då Hanssons mest betydande prosaverk Sensitiva amorosa utkom (1887) möttes den av än hårdare kritik. Hans skildringar av själslivets dunkla krafter undfick mästrande och moraliserande kommentarer. Oförvägen återkom han året därpå med Parias, en samling noveller där kriminalitet och brottets psykologi står i fokus. Determinism och pessimism utgör grundtoner i de båda besläktade verken. Hansson var också en det skånska landskapets diktare, om än han, som levde större delen av sitt liv utomlands, främst tecknade det ur tanke och minne.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Ola Hansson. Läs mer om Hansson hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/HanssonO

Läs Ola Hanssons verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/HanssonO/titlar.