Jenny Nyström (1854–1946)

Jenny Nyström

”Jenny Nyström var konstnär och illustratör. Hon var den första kvinnan i Sverige som erhöll den Kungliga medaljen för sitt historiemåleri. För eftervärlden är hon mest känd för sina tomtebilder.”

”Jenny Nyström föddes i Kalmar. Hon var dotter till kantorn och folkskolläraren Daniel Nyström och hans hustru Anette Bergendahl. Jenny Nyström var tredje barnet i en syskonskara av fem. Hon var ett livligt och kreativt barn. Hon återkom ständigt till de glädjefyllda barndomsåren i ett idylliskt Kalmar i de intervjuer hon gett. Kring Jenny Nyström fanns flera omsorgsgivare som bidrog till att skapa trygghet och tillit. Som liten bodde hon tillsammans med den egna familjen, morföräldrarna, två mostrar och sin gammelmormor. Pappan stod för bildning och utbildning och mamman berättade sagor som var så livfulla att Jenny Nyström trodde de var sanna, när hon vaknade på morgonen efteråt.”

Styckena ovanför har vi lånat från Barbro Johnssons presentation av Nyström hos Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Nedanför hör du Jenny Nyström intervjuas av Gösta Knutsson i hennes hem 1941. Inspelningen tillgängliggörs med tillstånd från Sveriges Radio.


Fotografiet ovanför, taget av Tore Burnäs 1944, har vi lånat från Stadsmuseet i Stockholm (CC BY).