Lennart Sjögren (f. 1930)

Lennart Sjögren

”Det var med Dikter ur landet (1969) som Lennart Sjögrens poetiska särart blev uppenbar och obestridlig. Då hade han redan en handfull böcker bakom sig, sedan debuten drygt tio år tidigare. Men det var med den poesi han skrev under sjuttiotalet som han gjorde något i svensk diktning dittills osett, skrev fram en erfarenhet av det animala livet, inklusive människans, som biologi och mekanik, en poesi om muskler, fett, senor, kroppsvätskor … med ett poetiskt språk synbarligen oförmöget att poetisera.”

Stycket är hämtat ur Staffan Söderbloms presentation av Lennart Sjögren. Läs mer om Sjögren hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SjögrenL/presentation.

Läs Lennart Sjögrens dikter hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SjögrenL/titlar.

I spellistan nedanför hör du skådespelaren Stina Ekblads inläsningar av Sjögrens dikter.


Inläsningarna är upphovsrättsskyddade. De spelades in av Litteraturbanken hösten 2022. – Fotografiet av Lennart Sjögren, som är taget av en okänd fotograf, har vi lånat från diktsamlingen Men också denna skog (1980).