Jan Fridegård (1897–1968)

”Fridegård må ha varit oerfaren som författare – han hade debuterat 1931 med sin enda diktsamling Den svarta lutan och två år därefter utgivit romanen En natt i juli – men han saknade inte livserfarenhet. Han hade växt upp i statarmiljö i Uppland och provat åtskilliga yrken, bland dem stamanställd kavallerist och antikvariatsbokhandlare, och även fått känna på kristidens utbredda arbetslöshet.” – Stycket kommer ur Jonas Ellerströms introduktion om Jan Fridegård. Läs mer om Fridegård hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/FridegardJ.

Läs Jan Fridegårds verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/FridegardJ/titlar.

Vi vill tacka rättighetshavarna till Jan Fridegårds verk för att vi får tillgängliggöra en inspelning där Fridegård själv läser ur Jag Lars Hård (1935). Hela boken kan du läsa hos Litteraturbanken.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/FridegardJ/titlar/JagLarsHard/sida/3/etext.