Adolph Törneros (1794–1839)

”ADOLPH TÖRNEROS (1794-1839) var en av sin tids främsta brevskrivare och reseskildrare; det senare i det mindre formatet på ständiga sommarresor i det svenska, främst sörmländska landskapet. Hans vänkrets var stor och trofast. Under vinterhalvåret hade han sin bärgning som professor i latin vid Uppsala universitet där han umgicks i kretsen kring Malla Silfverstolpe och räknade AtterbomGeijer och Nicander till sina närmaste. Under sommarens fria månader begav han sig ut på pilgrimsfärd bland mellansvenska herrgårdar där han var en kärkommen gäst.”

Stycket ovan är hämtat från Lotta Lotass introduktion om Törneros hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/TörnerosA. – Läs Törneros verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/TörnerosA/titlar.