Elin Wägner (1882–1949)

Fotografi av Elin Wägner

”ELIN WÄGNER (1882–1949) är en av den svenska feminismens klassiska berättare. Hennes ämne är framför allt kvinnans rättighet till röst, frihet och arbete. Genombrottsromanen Norrtullsligan (1908) skildrar ogifta, kontorsarbetande kvinnor som kollektivt delar bostad, pengar, glädje och sorger. I hennes mest kända roman Pennskaftet (1910) är det förkämparna för kvinnlig rösträtt som står i fokus. Wägner skrev också flera romaner med landsbygdsmotiv där hon känsligt skildrar den nya tidens inbrytande i en gammal värld. Hennes sista roman Vinden vände bladen (1947) följer två småländska bondesläkter från de karolinska krigen fram till nittonhundratalets industrialisering.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Elin Wägner. Läs mer om Wägner hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/WägnerE.

Läs Elin Wägners verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/WägnerE/titlar.

Den övre av de två spellistorna nedan innehåller Elin Wägners egna inspelningar. De återges med tillstånd från Sveriges Radio. Den nedre spelaren innehåller Ingrid Elams inläsning av novellen ”Käringamötet” (1931).