Josef Julius Wecksell (1838–1907)

”JOSEF JULIUS WECKSELL (1838–1907) började redan som barn skriva dikter, skådespel och sagor. I början av 1850-talet uppfördes hans pjäs Tre friare i hemstaden Åbo. Debuten i bokform kom 1860 med Valda ungdomsdikter, där Wecksells läsningar av Schiller, Goethe, Byron, Heine med flera avsatt betydande spår i dikterna. Samlingen hyllades och Wecksell fortsatte, trots sviktande hälsa, att idogt arbeta med det skådespel han redan många år tidigare dragit upp riktlinjerna till. Då denna pjäs, Daniel Hjorth, om Åbo slotts belägring och intagande 1597, hade premiär på Svenska teatern i Helsingfors 1862 hade Wecksell redan tystnat och fjättrats i den själsliga skuggdal ur vilken han aldrig, under sin livstid, skulle hitta ut.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Josef Julius Wecksell. Läs mer om Wecksell hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WecksellJJ.

Läs Josef Julius Wecksells verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WecksellJJ/titlar.