Hjalmar Bergman (1883–1931)

Hjalmar Bergman

”HJALMAR BERGMAN (1883–1931) kom att i sitt rika författarskap kastas mellan viljan till experiment och nödtvånget att finna en uppskattande publik. Hans många skildringar från den fiktiva staden Wadköping, som i den verkliga geografin säkerligen ligger i närheten av hans hemstad Örebro, har renderat honom epitetet provinsialist. Han skrev även flera verk som utspelar sig i italienska miljöer, bland dem romanen Savonarola (1909) och novellsamlingen Amourer (1910). Bergman hade tidigt i livet besökt Italien och var bosatt i Rom åren 1909–1911. I hans författarskap ljuder till dels en deterministisk livssyn där marionetten är ett återkommande motiv. Draget förstärks av berättartekniken där människans inre ofta beskrivs genom hennes yttre; i mimik, rörelser, gester. Bergmans berättande var sceniskt, dramatiskt i en för tiden modern romanform som läsare och kritiker stod främmande inför.”

Passagen ovan är hämtad ur Lotta Lotass introduktion av Hjalmar Bergman. Läs mer om Bergman hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/BergmanHj.

Läs Hjalmar Bergmans verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/BergmanHj/titlar.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Naxos. – Fotografiet publiceras med generöst tillstånd från Hjalmar Bergman Samfundet.