Lars Wivallius (1605–1669)

”LARS WIVALLIUS (1605–1669) kom till världen som Lars Svensson, men tog sedermera sitt nya namn efter släktens gård Vivalla. Efter en kort (och oavslutad) studentperiod i Uppsala gav han sig ut på kontinenten i en extravagant Grand Tour helt på eget bevåg. Utan pengar och utan egentliga kontakter hade Wivallius endast sig själv att lita till, och för att ta sig fram i de kretsar han ansåg sig tillhöra utgav han sig för att vara adelsman; ”Svanto Steinbock” var ett av de namn han använde, ”Erik Gyllenstierna” – friherre – ett annat. En enkel väg till framgång var nu inte denna bedrägeriets strategi. Ett år i fängelse i Nürnberg vittnar om motgångar.” – Stycket kommer ur Dick Claéssons introduktion om Lars Wivallius. Läs mer om Wivallius hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WivalliusL.

Läs Lars Wivallius verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WivalliusL/titlar.