Ingrid Elam

Foto: Natalie Greppi.

Ingrid Elam är – som det brukar heta – i grunden litteraturvetare. Men hon är också kritiker, författare, antologist, f.d. kulturchef och en hel del annat därtill. Oss besökte hon under två dagar i början av 2020, och läste in tretton noveller och tre dikter. Novellerna återfinns i den nedre av de två spellistorna som följer – och de tre dikterna i den övre.