Gustaf Fredrik Gyllenborg (1731–1808)

Crayongravyr, kopparstick. Upphovsman okänd. Stifts- och landsbiblioteket i Skara

”GUSTAF FREDRIK GYLLENBORG (1731–1808) var en av medlemmarna i den år 1753, av Carl Fredrik Eckleff, grundade Tankebyggarorden – Sveriges äldsta organiserade litterära sällskap – vars ändamål var att bekämpa ”okunnighet och barbari”. Gyllenborg, Gustaf Philip Creutz och Hedvig Charlotta Nordenflycht utgjorde sällskapets kärna och kom att dominera Tankebyggarnas publikation Våra försök 1–3 (1753, 1754 och 1756), där Gyllenborg framför allt bidrog med, av Boileau och Rousseau inspirerade, satirer och skaldebrev.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Gustaf Fredrik Gyllenborg. Läs mer om Gyllenborg hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/GyllenborgGF.

Läs Gustaf Fredrik Gyllenborgs verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/GyllenborgGF/titlar.