Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893–1942)

Gunnar Mascoll Silfverstolpe

”Silfverstolpes tidigaste diktning var i hög grad påverkad av nittiotalisterna: Heidenstam, Levertin, Karlfeldt och Selma Lagerlöf. Sina första tryckta dikter publicerade han i Gymnasisten: organ för VFG (Västerås fosterländska gymnasistförbund) i mars 1911, och i Bonniers månadshäften hösten samma år under pseudonymen Gunnar Hede, huvudpersonen i Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen (1899), Uppsalastudenten och vandraren, som älskar sitt oansenliga barndomshem och längtar tillbaka till tryggheten och lugnet i den gamla gården. Även Silfverstolpes debutdiktsamling Arvet (1919) står under starkt inflytande från nittiotalisterna, främst Karlfeldt och Levertin. Dikten Bröderna, enligt S:s egen uppgift inspirerad av Gunnar Jägerskiölds död, gestaltar konflikten mellan handlingens, kampens och stridens värld och konstnärens ensamma, inåtvända liv.” – Stycket kommer ur Bengt Landgrens artikel om Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Läs mer om Silfverstolpe hos Svenskt biografiskt lexikon.

Läs Gunnar Mascoll Silfverstolpes verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SilfverstolpeGM/titlar.


Fotografiet ovanför är taget av Gunnar Sundgren, och vi har lånat det av Uppsala universitetsbibliotek (CC BY-ND).