Gerda von Mickwitz (1862–1948)

Gerda von Mickwitz
Gerda von Mickwitz, fotograferad av Daniel Nyblin 1878.

GERDA VON MICKWITZ (1862–1948) var en av kvinnorörelsens litterära pionjärer under slutet av 1800-talet. Tillsammans med kvinnosakskämparna Lucina Hagman och Helena Westermarck (bland andra), grundade hon Kvinnosaksförbundet Unionen i Helsingfors 1892. I sina litterära verk behandlade hon den rådande könsmoralens förljugenhet, så också i debuten med novellsamlingen Solglöd och andra skizzer (1885). I synnerhet gjorde Mickwitz avtryck i samtiden med novellen ”Messling” som publicerades i tidskriften Framåt (1886). Novellen aktualiserade problematiken med att borgerlighetens män ofta hemlighöll syfilissmittor för sina fruar. Berättelsen blev ett betydande inlägg i den pågående sedlighetsdebatten under 1880-talet.

Läs Gerda von Mickwitz verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/MickwitzGvon/titlar.


Inläsningen spelades in i Göteborg mars 2021 för Litteraturbankens räkning, och inspelningstekniker var Martin Joviken. – Fotografiet, taget av Daniel Nyblin, har vi lånat av Museiverket i Finlands historiska bildsamlingar.