Anna Greta Wide (1920–1965)

Fotografi av Anna Greta Wide

”Den 7 maj 1945 firade Göteborgs studenter att andra världskriget i och med Tysklands kapitulation hade tagit slut i Europa. På kvällen ombads Anna Greta Wide att i kårhuset läsa sin dikt ur dagens GHT om vårsolen, friheten och freden. Det var, minns vännen Kerstin Anér, enda gången Wide framträdde inför publik. Hon var ändå en etablerad poet med två utgivna samlingar, trots att hon inte var mer än 25 år gammal. Dikten var en tidsdikt som inte fick plats i någon bok; Wides plats i den moderna svenska litteraturhistorien är istället som omutlig centrallyriker och uppriktigt tvivlande kristen poet.” – Stycket kommer ur Jonas Ellerströms introduktion om Anna Greta Wide. Läs mer om Wide hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WideAG.

Läs Anna Greta Wides diktsamlingar hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/WideAG/titlar.

Anna Greta Wides inläsningar för radio publiceras med tillstånd från Sveriges Radio.

Anna Greta Wide läste inte in många dikter. Hon undvek dessutom offentliga uppläsningar. Men lördagen den 10 november 1962 fångades en tjugo minuter lång uppläsning vid Göteborgs universitetsbibliotek – som här publiceras med rättighetshavarnas tillstånd. Vi vet egentligen ingenting om sammanhanget. Wide läser tjugofem dikter – hela den andra delen – ur diktsamlingen ”Kyrie” (1960). Vi har valt att, i den första spellistan, låta inspelningen vara obruten: så hör vi också hur diktaren bläddrar, hur hon nuddar mikrofonen i förbigående, någon vandrar in eller ut i salen, och bilar tutar nere vid Korsvägen. Dikterna hon läser är, i tur och ordning, dessa: ”Vilken är denna tonart”, ”Fångad”, ”Och nu har jag genomskådat”, ”Mefisto”, ”Ögonen låter sig bländas”, ”Först: förklaringar”, ”Det som mötte mig”, ”Jag är till förtvivlan led”, ”Du är den tyste störaren”, ”Orden odugliga”, ”Tagen i korsförhör”, ”Här står jag”, ”Du som hindrar mig”, ”Bönhörelsen”, ”Det är något med döden”, ”Detta som uppenbarade”, ”Missbrukad”, ”När sömnen breder”, ”En fladdermusunge”, ”Jag kommer med mina skärvor”, ”Guldets rening”, ”Klara våg”, ”Famn som bär mig”, ”Rymdraketen”, ”Jag har aldrig fått se”. – I den andra spellistan finner du dikterna enskilt fördelade. – I spellistorna tre till och med tolv finner du de sju radioprogram som Wide medverkade i och som har bevarats. Alla dessa inspelningar publiceras med tillstånd från Sveriges Radio. I den sista spellistan finner du andras inläsningar av Wides dikter.

Under Göteborgs 400-årsjubileum lät vi stadens invånare läsa in Anna Greta Wides poesi, då lät det såhär: