Tor Hedberg (1862–1931)

Tor Hedberg

”TOR HEDBERG (1862–1931) stod, i inledningen av sitt författarskap, i skiljevägen mellan åttiotalets naturalism, där Zola var en förebild, och nittiotalets rop på ljus och skönhet i dikten. Hans första romaner, skrivna under 1880-talet, var psykologiska karaktärsstudier. Detsamma kunde också till dels sägas om romanen Judas (1886), men med denna studie av den olycklige lärjungens ensamhet, kärlek och svek lämnar Hedberg åttiotalets realism och skriver in sig i en ny tidsströmning.” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion om Tor Hedberg. Läs mer om Hedberg hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/HedbergT.

Läs Tor Hedbergs verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/HedbergT/titlar.

Hör Hedberg läsa de tre dikterna ”Det susar i träden”, ”September” och ”Stockholm” i mediespelaren nedanför. Inläsningarna spelades troligen in omkring 1930. Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Naxos.