Carl Snoilsky (1841–1903)

Carl Snoilsky

”CARL SNOILSKY (1841–1903) tillhörde en av Sveriges förnämsta, grevliga släkter. Ett lejon i bur, skulle han komma att kalla sig själv; fångad som han kände sig i förväntningar och konventioner. Tvångslöshet fann han i Uppsala, i Namnlösa Sällskapet och dess krets av skönhets- och sanningsälskande poeter, bland vilka han upptogs för sina Smådikter (1861).” – Stycket kommer ur Lotta Lotass introduktion av Carl Snoilsky. Läs mer om Snoilsky hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SnoilskyC.

Läs Carl Snoilskys verk hos LB.se: https://litteraturbanken.se/författare/SnoilskyC/titlar.